دوره اخلال در نظام اقتصادی

5.00 3 رای
150,000 تومان

تدریس دوره اخلال در نظام اقتصادی توسط دکتر اسدالله مسعودی مقام

124
150,000 تومان

دوره پولشویی

5.00 1 رای
150,000 تومان

تدریس دوره پولشویی توسط دکتر میرمحمد صادقی

102
150,000 تومان

دوره جرایم بانکی

5.00 1 رای
150,000 تومان

تدریس دوره جرایم بانکی توسط دکتر قهرمانی

101
150,000 تومان

دوره حقوق ثبت اسناد و املاک

5.00 3 رای
150,000 تومان

تدریس دوره حقوق ثبت اسناد و املاک توسط استاد تفکریان

83
150,000 تومان

دوره حقوق قرارداد ها

بدون امتیاز 0 رای
150,000 تومان

تدریس دوره حقوق قرارداد ها توسط دکتر کریمی

99
150,000 تومان